Menu

Nieuws

Verslag bijzondere algemene leden vergadering 16 april

Geplaatst door Ronald Vermeulen (secretaris) op 17-04-2019
Nieuws >>

Op dinsdag 16 april is een bijzondere algemene leden vergadering gehouden met 12 aanwezige leden en 2 donateurs.

Tijdens de vergadering is uitgebreid gesproken over de voorgestelde nieuwe statuten en huishoudelijk reglement. En natuurlijk de voorgestelde naamswijziging in ‚ÄúScheidsrechtersvereniging Leiden en omstreken‚ÄĚ.

De naamswijziging is met ruime meerderheid en twee onthoudingen aangenomen. Maar voor een geldige stemming over de statuten wijziging diende ten minste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig te zijn op de balv. Er is wel gestemd, ook hier was een ruime meerderheid voor en twee onthoudingen.

 

De concept notulen zijn inmiddels beschikbaar en kunnen hier gedownload worden.

Hierdoor roept het bestuur op in de komende algemene vergadering tot de behandeling van het voorstel tot statutenwijziging.

Hiervoor zal de voorzitter agendapunt 12a en 12b toe voegen aan de agenda:

  • 12a: Concept-notulen van de bijzondere algemene ledenvergadering van 16 april 2019
  • 12b: Voorstel wijziging statuten en huishoudelijk reglement

De toelichting en inhoud van de wijziging statuten en huishouden reglement is vermeld in de balv stukken:

https://www.covsleiden.nl/media/balv-2018.pdf

https://www.covsleiden.nl/media/balv-2018_concept_notulen_16-04-2019.pdf

Terug